Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 781

781. Chodnik i parking Kurpińskiego Ponurego


Lokalizacja

Kurpińskiego Ponurego

Skrócony opis

Wymiana chodnika na ul. Kurpińskiego Ponurego , od skrzyżowania z ul. Kiedrzyńską do skrzyżowania z ulicą Zapolskiej . Płyty chodnikowe są popękane, zapadają się pod różnymi kątami. Przedłużenie parkingu, brak miejsc parkingowych, samochody parkują na terenach zielonych . Położenie nowego chodnika wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa poruszania się osób starszych.

Opis zadania

Wymiana chodnika na ul. Kurpińskiego Ponurego , od skrzyżowania z ul. Kiedrzyńską do skrzyżowania z ulicą Zapolskiej . Płyty chodnikowe są popękane, zapadają się pod różnymi kątami. Przedłużenie parkingu, brak miejsc parkingowych, samochody parkują na terenach zielonych . Położenie nowego chodnika wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa poruszania się osób starszych.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.