Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 785

785. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach zielonej PÓŁNOCY


Lokalizacja

Promenada im. Czesława Niemena

Skrócony opis

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach zielonej PÓŁNOCY. Wzbogaćmy skrzydlatą faunę dzielnicy o pożyteczne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 40 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np.  bogatka,wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, jerzyk, muchołówka, i in. Cele: wzbogacenie ptasiej fauny.

Opis zadania

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach zielonej PÓŁNOCY. Wzbogaćmy skrzydlatą faunę dzielnicy o pożyteczne, barwne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 40 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np. sikora bogatka,modraszka, wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, rudzik,  jerzyk , muchołówka i inne. Cele projektu: wzbogacenie i wzrost różnorodności ptasiej fauny, ożywienie miejskiej przestrzeni, pośrednio - zwalczanie uciążliwych owadów, walory poznawcze, edukacyjne, estetyczne. Lokalizacje - skwery i parki, miejskie laski np. rejon promenady, zadrzewienia osiedlowe, Lasek Aniołowski Szczegóły zakupu i montażu - do konsultacji z ornitologiem lub np. OTOP                      (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Projekt nie generuje istotnych kosztów na przyszłość (a wiadomo że każdy element miejskiej infrastruktury  - nawet ławka -  generuje jakieś koszty). Projekt jest ogólnodostępny  - dla wszystkich mieszkańców.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Remonty i czyszczenia budek - 500zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydział OŚR opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zadania