Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 789

789. Jerzyki walka z komarami w dzielnicy Stradom


Lokalizacja

zadania realizowane na budynkach miasta częstochowy po konsultacji z ich administratorami i za ich pozwoleniem.

Skrócony opis

Budki i montaż tych budek przeznaczonych dla jerzyków na budynkach do miasta (szkoły, przedszkola, budynki ZGM/TBS) w dzielnicy Stradom.

Opis zadania

Naturalna walka z komarami poprzez budki lęgowe dla ptaków. Poprzez montowanie tych budek na budynkach miejskich (szkoły, przedszkola, budynki ZGM/TBS w dzielnicy, to pozwoli  mieszkańcom  uczestniczyć w ekologicznym powrocie do naturalnych metod walki z komarami, a dzieciom pokazywać życie ptaków.. Uczestniczą w obcowaniu z przyrodą i obserwują ich życie. Co pozwala na wypracowanie w samych mieszkańcach dzielnicy postaw ekologicznych i poznawczych, a w śród dzieci żywą naukę przyrody. To zaowocuje dalszymi działaniami proekologicznymi i skłoni mieszkańców do pogłębiania integracji z przyrodą z ptakami doceni ich przydatność  i da impuls do  poszerzania działań o inne budki lęgowe dla innych gatunków ptaków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup budek lęgowych dla jerzyków 300 szt12 000 zł
2montaż (zwyżka i mocowania)8 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Remonty i czyszczenia budek - 5000zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydział OŚR opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zadania