Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 790

790. CHODNIKI W DZIELNICY RAKÓW - remont fragmentów chodników w rejonie: Barlickiego 5, Sempołowskiej 3, Leśmiana 7, Zamenhofa


Lokalizacja

1) Ulica Barlickiego 5, dz. nr 70 - fragment chodnika po wschodniej strony ulicy równoległy do bloku Barlickiego 5
2) Ulica Sempołowskiej 3, dz. nr 72/2 - fragment chodnika po wschodniej strony ulicy równoległy do bloku Sempołowskiej 3
3) Ulica Leśmiana 7, dz. nr 74/1 i 74/2 - fragment chodnika po wschodniej strony ulicy równoległy do bloku Leśmiana 7
4) Ulica Zamenhofa, dz. nr 143 - po obu stronach ulicy na odcinku od SP 7 (skrzyżowanie z Prusa i Iłłakowiczówny) do skrzyżowania z prostopadłymi drogami wewnętrznymi za sklepem "Żabka" w rejonie bloków Zamenhofa 15 i 18)

Skrócony opis

Szanowny Mieszkańcu, wesprzyj proszę swoim głosem niniejszy projekt. Zadanie obejmuje remont chodników wzdłuż ulic przy blokach: Barlickiego 5, Sempołowskiej 3, Leśmiana 7 oraz chodników po obu stronach ul. Zamenhofa na odcinku od SP 7 do skrzyżowania z drogami wewnętrznymi na wysokości bloków Zamenhofa 15 i 18. Wspólnie możemy poprawić bezpieczeństwo i estetykę w naszej dzielnicy.

Opis zadania

Raków, to piękna dzielnica, w której mieszka wielu wspaniałych ludzi. Nasza okolica jest zielona, a dzięki aktywności mieszkańców w ostatnich latach wiele zmienia się na lepsze. Niestety duża liczba miejskich chodników jest nadal w katastrofalnym stanie. Zagrażają one bezpieczeństwu pieszych. Zdarzają się przypadki, że starsi ludzie ulegają wypadkom z powodu wyłamanych i powykrzywianych płytek. Pomimo licznych próśb mieszkańcy od lat nie mogą doczekać się nawet bieżących napraw. W niektórych miejscach skala zniszczeń jest tak duża, ze trudno jest nazwać to co znajduje się przy ulicy chodnikiem. To wstyd dla miasta, że pozostaje bierne wobec takich zaniedbać. Zaproponowane w zadaniu chodniki, to tylko niektóre spośród wymagających pilnego remontu. Nie sposób jednak zgłosić wszystkich na raz do Budżetu Obywatelskiego, ale od czegoś trzeba zacząć. Zamiast ze smutkiem i złością bezczynnie przyglądać się rzeczywistości lepiej spróbować coś zmienić. Wspólnie możemy poprawić bezpieczeństwo i estetykę naszej okolicy. Warto oddać głos na to zadanie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont chodnika "Barlickiego 5"27 500 zł
2Remont chodnika "Sempołowskiej 3"27 500 zł
3Remont chodnika "Leśmiana 7"54 000 zł
4Remont chodników "Zamenhofa"57 469 zł
Łącznie: 166 469 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek obejmuje działki nr nr 70, 72/2, 74/2 i 74/1 w obrębie 311 oraz działki nr nr 143 i 133/5 w obrębie 310. Działki są własnością gminy w trwałym zarządzie MZDiT. MPZP – brak planu. SUiKZP – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. UWAGA: wniosek niemożliwy do realizacji na działce nr 36/14 w obrębie 311 (ustanowiona jest dzierżawa dla wspólnoty mieszkaniowej, która obejmuje również zachodnią część działki – część bezpośrednio przylegającą do ul. Stefanii Sempołowskiej).