Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 792

792. Kontraruch rowerowy - ul. Mielczarskiego


Lokalizacja

ul. Mielczarskiego

Skrócony opis

Zadanie dotyczy wyznaczenia kontraruchu rowerowego na ul. Mielczarskiego. Dzięki temu zwiększy się komfort podróży rowerem w dzielnicy Stare Miasto, a dodatkowo zyskamy w Częstochowie innowacyjne, ale zwykłe dla innych miast rozwiązania.

Opis zadania

W zeszłorocznej edycji BO został złożony wniosek o kontrapas rowerowy na ul. Mielczarskiego. Został on zaopiniowany negatywnie z uwagi na kwotę 1.483000,00 zł.
Zadanie dotyczy wyznaczeniu ruchu rowerowego pod prąd na krótkim fragmencie drogi ul. Mielczarskiego. Dzięki temu bez względu na to, czy w najbliższym, bądź dalszym czasie ulica ta będzie przebudowywana rowerzyści zyskają możliwość ruchu rowerowego pod prąd. Zadanie dotyczyłoby jedynie zmiany oznakowania - tzn. dołożeniu tabliczek "Nie dotyczy rowerów", znaku "Ustąp pierwszeństwa" na zakończeniu kontraruchu oraz pojawiania się oznakowania poziomego np. w postaci sierżantów rowerowych.
Ulica Mielczarskiego jest ulicą na tyle szeroką, że takie rozwiązanie z pewnością się tam zmieści.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

200

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek