Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 796

796. Bezpieczny chodnik poprawa bezpieczeństwa dzieci, rodziców i mieszkańców.


Lokalizacja

ul. Sabinowska od nr 7/9 do końca nr 11/29

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły ul. Sabinowska, rodziców przywożących dzieci pod szkołę jak i mieszkańców chodzących chodnikiem.

Opis zadania

Zadanie dotyczy poprawy bezpieczeństwa dzieci, rodziców jak i mieszkańców na chodniku przy ul Sabinowskiej. Przy ogrodzeniu boiska KS Stradom i przy samej szkole SP21. Modernizacja słupków oddzielających część parkingową od chodnika na całej długości ok 30m. Na obecną chwilę same słupki są pordzewiałe i część z nich jest uszkodzona, a jest to jedyne zabezpieczenie chodnika przed parkującymi samochodami. Dodatkowo oprócz samego zabezpieczenia pieszych dochodzi walor estetyczny bo to spowoduje uporządkowanie terenu gdzie pomiędzy słupkami rosną chwasty i trawy sa trudne go koszenia i pielęgnacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1demontaż starych słupków
2montaż nowych słupków i zniwelowanie zarastania pomiędzy słupkami (agrowłóknina, materiał sypki. Podłoże przepuszczalne).

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Pozytywnie