Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 797

797. Uporządkowanie terenu przy ul. Piastowskiej skrzyżowanie ul. Sabinowska.


Lokalizacja

ul. Piastowska nr 92 i 88//90

Skrócony opis

Uporządkowanie terenu ul Piastowska skrzyżowanie z ul. Sabinowską.

Opis zadania

Uporządkowanie terenu ul. Piastowska nr 92 i 88/90 pusty teren w pasie drogowym i w części należącej do miasta przy skrzyżowaniu z ul. Sabinowską. Bardzo ruchliwe i newralgiczne miejsce w dzielnicy Stradom będące też wizytówką dzielnicy i miasta. W tym miejscu odbywa się handel płodami rolnymi, parkują samochody mieszkańców dzielnicy korzystających z przychodni i szkoły podstawowej.  Ma to bardzo ważne znaczenie dla poprawy komfortu życia w dzielnicy. Poprawa estetyki skrzyżowania ul. Piastowska - Sabinowska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wyrównanie terenu
2wysypanie materiałem przepuszczalnym
3naprawa wjazdu przez chodnik
4poprawa estetyki skrzyżowania ul. Piastowska i Sabinowska ( naprawa barierek ochronnych i zniwelowania przerostów dzikiej roślinności).

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek obejmuje działki nr nr 20 obręb 148 (własność gminy trwały zarząd MZDiT); 19/2 (własność gminy, trwały zarząd MZDiT), 20/2, 20/1, 19/4 (własność Skarbu Państwa – użytek dr) w obrębie 288.
Uwaga: zadanie niemożliwe do realizacji na działce 1 w obrębie 288 (własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste osoba prawna).