Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 800

800. Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów


Lokalizacja

ul. Łódzka 25
działka 39/27

Skrócony opis

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stojące obecnie przed wjazdem na działkę przy ul. Mościckiego 3, zostaną przeniesione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego. Ponadto teren, na którym staną pojemniki, zostanie utwardzony (beton, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa).

Opis zadania

W ramach zadania pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, stojące obecnie przed wjazdem na działkę przy ul. Mościckiego 3, zostaną przeniesione bliżej chodnika prowadzącego z osiedla Parkitka w kierunku Rynku Wieluńskiego, zgodnie z załączoną mapką. Aktualnie są one bardziej oddalone od trasy, z której korzystają mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej "Parkitka", udając się np. na przystanek autobusowy Rynek Wieluński lub do znajdujących się w jego pobliżu sklepów (większość osób wyrzuca odpady "po drodze", nie zaś wychodząc z mieszkania specjalnie w tym celu). Obecna lokalizacja pojemników powoduje, że wyrzuca się do nich odpady stojąc na jezdni i to na łuku drogi. Przestawienie ich spowoduje większą wygodę mieszkańców, a także będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tej okolicy. Ponadto teren, na którym staną pojemniki, zostanie utwardzony (beton, płyty chodnikowe, ew. kostka brukowa). Obecnie dzwony są ustawione bezpośrednio na ziemi, niejednokrotnie wokół nich robi się błoto, w którym potem leżą śmieci. Realizacja projektu ułatwi dbanie o czystość w tym miejscu.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Akceptacja