Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 805

805. Remont chodnika na ul Barlickiego przed budynkami o nr 5-5A


Lokalizacja

Ul.Barlickiego nr 5 i 5A

Skrócony opis

Poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul.Barlickiego.

Opis zadania

Obecny stan chodnika uniemożliwia bezpieczne przejście pieszych, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych stanowiących większość mieszkańców. Ul.Barlickiego jest głównym łącznikiem ruchu pieszego pomiędzy Al.Pokoju, a ulicami w głębi dzielnicy.Stan tech chodnika od wielu lat ulega ciągłej degradacji, poprzez  ciężkie samochody śmieciarek oraz  zaopatrzenia.Płytki chodnikowe są połamane i  zapadnięte.Wielokrotnie dochodzi do upadków zwłaszcza w okresie zimowym. Stan płytek chodnikowychuniemozliwia dokłądne oczyszczenie nawierzchnize śniego. Sytuację poprawiłoby dodatkowo zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul.Tetmajera do Al.Pokoju. Odcinek chodnika wzdłuż budynków 5 i 5A jest jedynym ciagiem dla pieszych, gdyż równoległy odcinek wzdłuż budynków 4 jest całkowicie zajęty przez parkujące samochody mieszkańców tego bloku.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach