Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 833

833. Remont chodnika ulica Zaciszańska


Lokalizacja

ulica Zaciszańska od ulicy Barbary do przejazdu kolejowego, strona zachodnia

Skrócony opis

Remont chodnika ulica Zaciszańska od ulicy Barbary do przejazdu kolejowego, strona zachodnia.

Opis zadania

Płytki chodnikowe na tej ulicy są powypaczane, przez co stanowią zagrożenie dla poruszających się pieszych. Należy naprawić lub wymienić nawierzchnię. Dodatkowo na chodnik wrastają krzaki, które należy usunąć.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Brak możliwości realizacji zadania na działkach stanowiących tereny kolejowe.