Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 837

837. Przyjazna pracownia środowiskowa


Lokalizacja

ZS im. gen. Władysława Andersa,         ul. Targowa 29

Skrócony opis

Stworzenie przyjaznej pracowni środowiskowej w  ZS im. gen. W. Andersa na potrzeby uczniów i młodzieży niedowidzącej oraz z innymi niepełnosprawnościami, która służyłaby tej młodzieży z Częstochowy oraz okolic,   na spotkania twórczej pracy pozalekcyjnej.

Opis zadania

Celem zdobycia środków finansowych stworzenie przyjaznej pracowni środowiskowej w  ZS im. gen. W. Andersa na potrzeby uczniów i młodzieży niedowidzącej oraz z innymi niepełnosprawnościami, która służyłaby tej młodzieży  z Częstochowy oraz okolic,   na spotkania twórczej pracy pozalekcyjnej. Zajęcia będą się odbywały po południu, na których dzieci i młodzież, także dorośli będą mogli   zdobyć wiele umiejętności potrzebnych w trakcie nauki i przyszłej pracy, takich jak:

    obsługa programów udźwiękawiających i powiększających typu screenReader i screenMagnifier,
    praca w systemie Windows i dostosowywanie go do swoich potrzeb,
    korzystanie z programów MSWord i MSExcel,
    redagowanie i drukowanie tekstów brajlowskich,
    skanowanie i rozpoznawanie tekstów drukowanych "zwykłym" drukiem za pomocą programu fineReader,
    korzystanie z poczty elektronicznej,
    wykorzystanie Internetu do wyszukiwania informacji i zdalnego czytania publikacji,
    wyszukiwanie audycji różnojęzycznych w radiu internetowym,
    korzystanie z komunikatorów Skype i innych programów typu VOIP

uczniowie, którzy osiągną większe umiejętności w pracy z komputerem, mogą się nauczyć:

    używania i tworzenia zaawansowanych konfiguracji programów typu screenReader i screenMagnifier,
    podstaw projektowania i obsługi baz danych za pomocą programu MSAccess.
    elementów edytora tekstów matematycznych TeX,
    tworzenia własnych stron WWW i zdalnie dostępnych zasobów internetowych,
    opracowywania własnych prezentacji multimedialnych,
    obsługi programów do obróbki dźwięku,
    współpracy telefonów komórkowych z komputerem,
    tworzenia książek mówionych w systemie Daisy wprost z pliku tekstowego

    Staramy się również rozwijać umiejętności informatyczne dzieci i młodzieży zgodnie z ich zainteresowaniami. Mogą się oni nauczyć podstaw programowania w językach takich jak Java czy Delphi lub Python

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w ciekawych projektach

Pełnosprawni uczniowie technikum nr 4 i niepełnosprawna młodzież  może  uczestniczyć w ciekawych projektach, służących niewidomym i słabowidzącym z takich tematów, jak na przykład:

    komputerowe wspomaganie orientacji przestrzennej niewidomych,
    rozpoznawanie kolorów za pomocą mówiących telefonów komórkowych,
    rozpoznawanie napisów przy użyciu aparatu fotograficznego wbudowanego w mówiący telefon komórkowy,
    oprogramowywanie monitorów dotykowych dla potrzeb osób słabowidzących.
    Ponadto pracownia ta jako - środwiskowa- służyłaby takim osobom do kreatywnej pracy artystycznej poprzez organizowane warsztatów graficzno-cyfrowo-malarsko-muzycznych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zestawy komputerowe 10x220022 000 zł
2Drukarka brajlowska tekstowa x 115 000 zł
3Oprogramowanie do przygotowania druku brajlowskiego EULER 10 x 100010 000 zł
4Klawiatura specjalistyczna 10x5005 000 zł
5Stacjonarny powiększalnik z funkcją OCR i mową syntetyczną15 000 zł
6Program powiększająco - udźwiękawiający 5 000 zł
7Notatnik brajlowski 2x40008 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

8 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.