Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 840

840. Festiwal - Koncerty na Parkitce!


Lokalizacja

246401_1.0081.28/16 Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji
wydarzenia w innym ogólnodostępnym miejscu na terenie dzielnicy (wyłonionym w ankiecie
wśród mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Parkitka).

Skrócony opis

Dzielnica Parkitka zasługuje na swój Festiwal! Wakacyjny klimat, duża scena
na której odbędą się koncerty ogólnopolskich gwiazd, a także atrakcje dodatkowe
(animacje i dmuchańce dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych mini lunapark). Wszystko
całkowicie nieodpłatne dla każdego uczestnika. A to wszystko w ramach Festiwalu
Koncerty na Parkitce już w 2021 r.

Opis zadania

Rok 2020 w związku z zagrożeniem dla zdrowia oraz wprowadzonymi obostrzeniami
uniemożliwił korzystanie z plenerowych wydarzeń, dlatego chcemy, aby rok 2021 nie tylko
zapewnił standardowe wydarzenia plenerowe, ale przede wszystkim zagwarantował
mieszkankom i mieszkańcom Parkitki możliwość skorzystania z wydarzenia
stworzonego właśnie dla nich. Planowany do realizacji Festiwal odbędzie się
w wyznaczonym dniu w terminie czerwiec - wrzesień 2021 r. a jego celem jest umożliwienie
integracji oraz promocja kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Planowany przebieg
Festiwalu: 14:00 - 18:00 - Koncerty Lokalnych Gwiazd i Zespołów 18:00 - 21:00 - Koncerty
Ogólnopolskich Gwiazd W trakcie całego dnia trwania Festiwalu bezpłatne atrakcje
dodatkowe: gry, animacje oraz dmuchańce dla dzieci, mini Lunapark dla młodzieży
i dorosłych, A przede wszystkim festiwalowa i wakacyjna atmosfera! Ponadto, zapewnimy
możliwość skorzystania ze strefy gastronomicznej oraz przeprowadzenia badań
zdrowotnych, odbędą się także pokazy tańca oraz ćwiczeń i aerobiku. Dzielnica Parkitka
zasługuje na swój Festiwal! Wakacyjny klimat, duża scena na której odbędą się
koncerty ogólnopolskich gwiazd, a także atrakcje dodatkowe (animacje i dmuchańce dla
dzieci, a dla młodzieży i dorosłych mini lunapark). Wszystko całkowicie nieodpłatne dla
każdego uczestnika. A to wszystko w ramach Festiwalu Koncerty na Parkitce już w 2021 r.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia, dmuchańców i elementów lunaparku, wynagrodzenie gwiazd oraz zabezpieczenie miejsca wydarzenia50 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.