Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 842

842. Bezpłatny przegląd roweru


Lokalizacja

Obiekty MOSiR Przykładowo: Park Wypoczynkowy "Lisiniec", ul. Kordeckiego 99

Skrócony opis

Sprawdzenie stanu technicznego roweru - regulacja.

Opis zadania

Naprawa drobnych usterek niewymagających użycia części zamiennych. Regulacja hamulców i przerzutek, smarowanie łańcucha, pompowanie opon, likwidacja luzów w podzespołach oraz sprawdzenie geometrii kół i roweru. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców podróżujących rowerami. Mobilny lub stacjonarny serwis powinien być zlokalizowany na obiektach należących do miasta Częstochowa, przykładowo zarządzanych przez MOSiR. Usługa powinna być dostępna 2 razy w miesiącu po 8 godz. od 1 kwietnia do 31 października 2021

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach