Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 849

849. Remont ul. Sempołowskiej


Lokalizacja

ul. Sempołowskiej

Skrócony opis

Odnowienie fragmentu ulicy Sempołowskiej na odcinku pomiędzy blokami nr 3 i nr 6.

Opis zadania

Remont ul. Sempołowskiej polegający na:
1. uzupełnieniu braków w bruku cegłą klinkierową ( w tym wymiana dwumetrowego odcinka wykonanego z trylinki).
2. zamianie rozjechanego chodnika w miejsca parkingowe, czyli usankcjonowanie istniejącego stanu ale 'na porządnie'.
3. montaż wysokich krawężników pomiędzy miejscami parkingowymi a zieleńcami by zapobiec niszczeniu trawników i żywopłotów.
4. montaż słupków zapobiegających zastawianie samochodami wejść do klatek schodowych.

Dla obniżenia kosztów tego zadania proponuję użyć cegły klinkierowej pozyskanej z rozbiórki przebudowywanych ulic, na przykład ulicy Warszawskiej czy Olsztyńskiej czy też zaplecza al Pokoju przy blokach 1, 3, 5 i 7. Poza obniżeniem kosztu pomoże to także zachować dotychczasowy wygląd ulicy.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Wniosek możliwy do realizacji na działce nr 72/2 w obrębie 311 będącej własnością gminy w trwałym zarządzie MZDiT. MPZP – brak planu. SUiKZP – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Uwaga: wniosek niemożliwy do realizacji na działce nr 23/5 obręb 311 (własność gminy i osób fizycznych) oraz nadziałce nr 36/14 w obrębie 311 (ustanowiona jest dzierżawa dla wspólnoty mieszkaniowej, która obejmuje również zachodnią część działki – część bezpośrednio przylegającą do ul. Stefanii Sempołowskiej).