Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 857

857. Promenada Śródmiejska -doposażenie


Lokalizacja

Promenada Śródmiejska

Skrócony opis

Wzbogacenie infrastruktury nowo powstałej Promenady Śródmiejskiej w urządzenia do sportu, rekreacji i zabawy.Stworzenie placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, siłowni zewnętrznej dostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta .

Opis zadania

Zadanie jest kontynuacją rewitalizacji terenu położonego w centrum miasta , znajdującego się w dzielnicy Trzech Wieszczów.Promenada Śródmiejska jest uwieńczeniem wieloletnich starań oraz zaangażowania mieszkańców w uporządkowanie zaniedbanego terenu w stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w centrum miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wyposażenie placu zabaw 200 000 zł
2Stoły do ping ponga15 000 zł
3Urządzenia mobilne do rekreacji dla dzieci starszych50 000 zł
4Siłownia zewnętrzna200 000 zł
Łącznie: 465 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000 zł