Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 885

885. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Victa 2021


Lokalizacja

Dzielnica Stare Miasto boisko piłkarskie z nawierzchnią naturalną

Skrócony opis

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla  dzieci i młodzieży, na boiskach piłkarskich z nawierzchnią naturalną. Projekt skierowany jest dla osób w wieku 15-18 lat, szkolenie prowadzone wg Narodowego Modelu Gry PZPN.

Opis zadania

Sport jest alternatywą dla różnego rodzaju używek, dzieci i młodzież z dzielnicy Stare Miasto jest wysoce narażona na demoralizujące bodźce, w celu ich odciągnięcia należy przeprowadzić szereg sportowych zajęć. Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla  dzieci i młodzieży, na piłkarskich z nawierzchnią naturalną. Podczas zajęć tych prowadzonych przez trenerów piłki nożnej o uprawnieniach co najmniej  UEFA B dopuszcza się asystenta z UEFA C  będą zastosowane  nowoczesne technologie takie jak monitorowanie systemem Polar Team oraz badania czasu reakcji jak również profesjonalny pomiar prędkości trenujących. Zajęcia będą prowadzone dla co najmniej 20 osób chętnych na każdych zajęciach, zajęcia te będą się odbywać cyklicznie co najmniej 2  razy w tygodniu przez rok  2021 z zajęcia mają trwać  1,5 h. Zajęcia będzie prowadził trener plus asystent  oprócz cyklicznych szkoleń w ramach uatrakcyjnienia przeprowadzić należy co najmniej raz w miesiącu konfrontacje sportową z innymi grupami czy klubami sportowymi,rywalizacja pozwoli wyzwolić dodatkowe bodźce i zarazić chęcią dalszą sportu po zakończeniu procesu szkoleniowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup Polar Team7 000 zł
2zakup sprzętu sportowego ( koszulka, spodenki)3 000 zł
3wynagrodzenie dla trenerów 20 000 zł
4przejazd na turnieje, mecze 12 wyjazdów ( autokar, wyżywienie, ubezpieczenie)12 000 zł
5akcja promocyjna (baner, materiały promujące)1 000 zł
Łącznie: 43 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana przez Wydziałem KPS. Zadanie ma być realizowane na boiskach piłkarskich z nawierzchnią naturalną. Projekt skierowany jest dla osób w wieku 15 – 18 lat. Planowany termin: marzec – listopad 2021.