Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 886

886. budowa parkingu przy cmentarzu na ul.Ostatniej.


Lokalizacja

Ulica Ostatnia ma na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Trzcinową nawierzchnie asfaltową , która kończy się ok. 50 m. przed kościołem i cmentarzem parafialnym.Wskazany pod budowę parkingu teren jest własnością Gminy Miasto Częstochowa. (odp. na interpelacje BDG.0003.1.764.2019).

Skrócony opis

Wykonanie  nawierzchni bitumicznej na brakującym odcinku ulicy Ostatniej i budowa parkingu  przed kościołem i cmentarzem.

Opis zadania

Potrzeby kierowane przez mieszkańców dotyczą możliwości wykonania trwałej nawierzchni na brakującym odcinku ulicy Ostatniej (ok. 50 m) i budowy parkingu do 10 miejsc przed kościołem i cmentarzem. Wynikiem tej inwestycji byłoby ucywilizowanie tego obszaru, a odwiedzający te miejsce mieszkańcy nie musieliby się poruszać to kurzu to w  błocie w zależności od aury.
Wskazany pod budowę parkingu teren jest własnością Gminy Miasto Częstochowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie nawierzchni bitumicznej na brakującym odcinku ulicy Ostatniej - ok. 50 m i budowa parkingu do 10 miejsc przed kościołem i cmentarzem.250 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.