zadanie nr 903

903. Zajęcia taneczne dla osób dorosłych.


Lokalizacja

Częstochowa, Wrzosowiak

Skrócony opis

Celem projektu jest prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego w dzielnicy Wrzosowiak w jednej ze szkół podległych Urzędowi Miasta Częstochowy. Częstotliwość zajęć - 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. Jedna godzina zapoznanie się z poszczególnymi układami tanecznymi :
- jedna godzina treningu dla chętnych którzy uważają, że nie opanowali wcześniejszego materiału z zajęć

Opis zadania

Zajęcia będą realizowane w jednej ze szkół na terenie dzielnicy Wrzosowiak podległych Urzędowi Miasta Częstochowy.
Częstotliwość zajęć dwa razy w tygodniu po jednej godzinie
- jedna godzina : zapoznanie się z poszczególnymi układami tanecznymi
- jedna godzina : trening dla osób którzy nie opanowali poprzedniego materiału
Taniec towarzyski przynosi mnóstwo zadowolenia a wykonany poprawnie napawa satysfakcją.
Zajęcia dorosłych, w różnym przedziale wiekowym, są swoistą formą integracji i pokonywania barier międzyludzkich.
Nagłośnienie, układy poszczególnych tańców, rozpisanie kroków dla partnerki i partnera zapewnia prowadzący.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ogólny koszt zadania50 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie. Ze względu na szczególną sytuację epidemiologiczną w roku 2021, w przypadku nauki stacjonarnej - zadanie będzie realizowane, natomiast w przypadku nauki zdalnej (hybrydowej) - nie będzie podlegało realizacji.