Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 915

915. Ogród Sportowo - Kulturalny przy ulicy Piastowskiej


Lokalizacja

ulica Piastowska/Nr działki 31

Skrócony opis

Zadanie dotyczy zagospodarowania pasa zieleni sąsiadującego z przystankiem autobusowym przy ulicy Piastowskiej zlokalizowanym przy zjeździe z wiaduktu (Al. Bohaterów Monte Casino). Ogród Sportowo - Kulturalny stanowi część kulturalną (2 ławki z oparciem, 2 stoły, kosz na śmieci, oświetlenie) oraz sportową (urządzenia rekreacji ruchowej). Dodatkowym elementem są rośliny i krzewy.

Opis zadania

Tereny rekreacyjne oraz zielone występujące w przestrzeni miejskiej są najczęściej ogólnodostępne i spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne.
Ogród Sportowo - Kulturalny zlokalizowany obok przystanku autobusowego przy ulicy Piastowskiej przy zjeździe z wiaduktu Alei Bohaterów Monte Casino stanowi odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców zarówno dzielnicy Stradom, jak i mieszkańców sąsiednich dzielnic.
    W chwili obecnej jedynym miejscem rekreacji jest sąsiadujący z planowanym zadaniem plac zabaw. Ogród Sportowo - Kulturalny będzie stanowił urozmaicenie głównie z uwagi na swoje walory estetyczne zapewnione poprzez nasadzenia krzewami oraz roślinami w części kulturalnej. Ponadto w części kulturalnej możliwe będzie spędzenie wolnego czasu oraz bezpieczne oczekiwanie na środki komunikacji miejskiej, co będzie możliwe poprzez zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
   Zlokalizowana w tym miejscu zieleń stanowić będzie wielofunkcyjną przestrzeń nie tylko dla aktywności kulturalnej, lecz także dla aktywności fizycznej, gdzie mieszkańcy mogą realizować swoje treningi.Sprzyja to zdrowiu fizycznemu i psychicznemu mieszkańców. Ogród będzie stanowił doskonałą alternatywę dla różnych form aktywności zarówno seniorów, jak i osób niepełnosprawnych.
   Jest to projekt o charakterze społecznym przyczyniający się do: wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców i co najważniejsze, do integracji mieszkańców dzielnicy w sposób aktywny, bowiem zarówno część kulturalna, jak i sportowa umożliwia organizowanie spotkań sąsiedzkich i spędzenie wolnego czasu w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz spokój okolicznych domostw.
Niewątpliwie budowa Ogrodu Sportowo - Kulturalnego wpłynie pozytywnie na wizerunek dzielnicy Stradom.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3000 zł

Przy realizacji zadania będą ograniczenia (zachowanie odpowiednich odległości) z uwagi na przebiegającą w pobliżu linię wysokiego napięcia 110kV oraz sąsiedztwo dróg o dużym natężeniu ruchu. Wskazane nasadzenia zieleni izolującej od strony jezdni.