Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 919

919. Świąteczne Stradomskie podwórko - konkurs


Lokalizacja

Dzielnica Stradom

Skrócony opis

Konkurs na najpiękniejsze Stradomskie świąteczne podwórko

Opis zadania

Konkurs na najpiękniejsze Stradomskie świąteczne podwórko -konkurs w okresie Bożego Narodzenia

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nagrody w konkursie1 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Doliczono kwotę w wysokości 300 zł na promocję konkursu.