Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 922

922. Park w dzielnicy Brzeziny


Lokalizacja

działki nr 254, 255 obręb 0422 Brzeziny

Skrócony opis

Zadanie polega na uporządkowaniu zagajnika położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej na Brzezinach i  na utworzeniu parku dzielnicowego jako miejsca do spacerów.

Opis zadania

W dzielnicy Brzeziny nie ma obecnie miejsca gdzie można bezpiecznie spacerować czy uprawiać aktywnie nordic walking bez obawy o zagrożenia wynikające z ruchu samochodowego. W sąsiedztwie szkoły znajduje się zagajnik, który obecnie jest porośnięty samosiejkami i zaniedbany. Zadanie polega na uporządkowaniu zagajnika, wycięcie krzaków samosiejek i podcięcie drzew (buków, dębów i brzozy), wytyczenie i utwardzenie alejki wzdłuż zagajnika, posadowienie ławek i ustawienie oświetlenia parkowego. Tak zrewitalizowany teren byłby wspaniałym miejscem do aktywnego wypoczynku nordic walking, spacerów z małymi dziećmi czy osób niepełnosprawnych. Park byłby bezpiecznym miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy z dala od ruchu samochodowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1uprzątnięcie terenu
2wycinka drzew i krzewów samosiejek
3wytyczenie i utwardzenie alejek
4posadowenie ławek
5ustawienie i doprowadzenie oświetlenia parkowego

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.