zadanie nr 926

926. Konkurs "Kwiecista Północ" na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy w dzielnicy Północ.


Lokalizacja

Dzielnica Północ

Skrócony opis

Organizacja konkursu polegającego na wyborze trzech najpiękniej ukwieconych balkonów oraz podwórek w dzielnicy Północ .
Kategorie I: OGRÓD; I miejsce: 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce: 150zł
Kategoria II: BALKON; I miejsce: 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce: 150zł

Opis zadania

Organizacja konkursu polegającego na wyborze trzech najpiękniej ukwieconych balkonów oraz podwórek w dzielnicy Północ .
Kategorie I: OGRÓD; I miejsce: 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce: 150zł
Kategoria II: BALKON; I miejsce: 500zł, II miejsce 300zł, III miejsce: 150zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nagrody w konkursie1 900 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Doliczono kwotę w wysokości 300 zł na promocję konkursu.