Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 928

928. Budowa skateparku w dzielnicy Stradom w celu aktywizacji dzieci i młodzieży miasta Częstochowa


Lokalizacja

Plac zlokalizowany pomiędzy ulicami: Zbyszka, Wojskiego, Zagłoby.
Jeżeli miasto miałoby inną propozycję lokalizacji zgłaszanej inwestycji w obrębie dzielnicy Stradom, chętnie weźmiemy ją pod uwagę.

Skrócony opis

Skatepark to specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce,BMX-ie czy wyczynowa jazda na rolkach). W skateparku może znajdować się wiele przeszkód przeznaczonych do nauki trików. Będzie on  miejscem publicznym, z którego korzystanie jest darmowe.Miejsce to umożliwi aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież a także ich rodziny-bezpiecznie i na powietrzu.

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego skateparku, mieszczącego się w dzielnicy Stradom. Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach oraz rowerach BMX. Brak skateparku w najbliższej okolicy osiedla, które jest rozległym osiedlem na którym mieszka bardzo duża ilość dzieci jest niezwykle konieczna w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży miejsca gdzie będą mogły bezpiecznie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w najbliższej okolicy. Jest to też odpowiedź na prośby dzieci i młodzieży dotyczące budowy skateparku. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej na terenie osiedla i miasta oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na rolkach po ulicach i chodnikach. Z powodu braku tego typu obiektu młodzież jeździ w miejscach do tego nieprzystosowanych narażając na kontuzję nie tylko siebie ale i osoby postronne. Obiekt z całą pewnością stanie się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców nie tylko osiedla  ale również mieszkańców Częstochowy. Rosnąca popularność sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX czy też wyczynowa jazda na rolkach) wymaga stworzenia bezpiecznych miejsc, w których będzie można w sposób bezpieczny realizować swoje pasje. Z powodu braku miejsc specjalnie przygotowanych dla osób uprawiających sporty ekstremalne, niejednokrotnie zniszczeniu ulegają osiedlowe drogi, place, chodniki, murki. Korzystanie z nieprzygotowanych miejsc i nawierzchni stanowi także zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Z pewnością budowa skateparku ograniczyłaby tego typu sytuacje, jednocześnie pozytywnie wpływając na integrację społeczną i wizerunek osiedla i miasta. Budowa publicznego skateparku wpłynie na poprawę jakości aktywnego spędzania czasu nie tylko przez dzieci i młodzież ale również przez osoby dorosłe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na sprawność fizyczną, koncentrację, utrzymywanie równowagi oraz na ogólną motorykę ciała. Ponadto skatepark będzie idealnym miejscem do nawiązywania nowych znajomości poprzez wspólną zabawę, ale również znakomitym miejscem do zacieśniania rodzinnych więzów. Stanowi również alternatywę do rosnącego zainteresowania dzieci telefonami komórkowymi i komputerami, co jak wiemy jest plagą obecnych czasów. dopełnieniem tego miejsca, gdzie znajduje się już siłownia, co umożliwiającym realizację pasji i poprawę sprawności fizycznej. Skatepark powinien zostać wyposażony w instrukcję oraz regulamin, określające zasady użytkowania, zachowania oraz bezpieczeństwa. Poniższa kalkulacja została opracowana jako SkatePark z nawierzchnią betonową, oraz elementami jezdnymi wykonanymi z betonu. Powodem wyboru betonu jako elementu jezdnego jest przede wszystkim trwałość zarówno podłoża jak również elementów przeznaczonych do wykonywania tricków. Elementy wykonane z betonu będą w dłuższym czasie wymagać mniej nakładów na utrzymanie i remonty niż takie same wykonane ze sklejki. Ponadto beton nie musi być szczególnie chroniony i konserwowany w okresie zimowym w przeciwieństwie do elementów wykonanych ze sklejki czy innych płyt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa nawierzchni, ramp, pochylni i innych elementów skateparku o wymiarach 20mx10m; oświetlenie; mała architektura.180 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000 zł