Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 929

929. Bezpieczne wejście bezpieczna szkoła. Szkoła bez barier dla osób niepełnosprawnych.


Lokalizacja

ul. Sabinowska 7/9

Skrócony opis

Dostosowanie wejścia do szkoły SP21 do wymogów bezpieczeństwa i osób niepełnosprawnych, Podjazd, drzwi, domofon, portiernia.

Opis zadania

Wymiana drzwi wejściowych na  przystosowane dla osób niepełnosprawnych likwidacja schodka i zamiana w podjazd. Montaż bezpiecznego domofonu dostosowanego wysokością do osób niepełnosprawnych jak i możliwość wchodzenia przez niego za pomocą kodu, karty, pastylki. Szkoła posiada dwa wejścia z podwójnymi drzwiami, druga para drzwi są to drzwi wewnątrz szkoły muszą być dostosowane do osób niepełnosprawnych i wg odpowiednich norm, ale nie są drzwiami zewnętrznymi. Pomiędzy ty tymi drzwiami ma powstać portiernia która znacząco poprawi bezpieczeństwo w szkole jak i łatwiej będzie utrzymać warunki wchodzenia do szkoły w warunkach pandemii i innych obostrzeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wymiana drzwi wejściowych 2 szt dopasowane do osób niepełnosprawnych.
2przebudowa wejscia do szkoły niwelowanie bariery architektonicznej ze schodka na podjazd
3montaż domofonu
4montaż drzwi wewnętrznych w szkole dopasowanych do osób niepełnosprawnych
5pomiędzy drzwiami budowa portierni.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.