Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 936

936. I Charytatywny Bieg Inżyniera/Inżynierki 2021


Lokalizacja

Park Lisiniec

Skrócony opis

Organizacja I Charytatywnego Biegu Inżyniera/Inżynierki w ramach obchodów Juwenaliów 2021 na dystansie 3, 6 i 9 km dla 200 uczestników wiąże się z popularyzacją aktywności ruchowej lokalnej społeczności akademickiej oraz upowszechnianiem zdrowego stylu życia wśród mieszkańców zarówno Częstochowy, jak i okolic w ramach planowanej integracji ze środowiskiem biegaczy w Polsce.

Opis zadania

Organizacja I Charytatywnego Biegu Inżyniera/Inżynierki w ramach obchodów Juwenaliów 2019 na dystansie 3, 6 i 9 km dla 200 uczestników wiąże się z popularyzacją aktywności ruchowej lokalnej społeczności akademickiej oraz upowszechnianiem zdrowego stylu życia wśród mieszkańców zarówno Częstochowy, jak i okolic w ramach planowanej integracji ze środowiskiem biegaczy w Polsce. Planowana impreza biegowa (zawody) pozwoli również na aktywną promocję rewitalizowanego częstochowskiego Parku Lisiniec, który ma służyć zarówno mieszkańcom miasta Częstochowy, jak i turystom. Celem nadrzędnym imprezy będzie zbiórka pieniędzy na cele charytatywne związane z pomocą dla studentów niepełnosprawnych studiujących na Politechnice Częstochowskiej.

Uzasadnienie organizacji imprezy biegowej:

Jedną z najprostszych form czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej popularnej w Polsce jest bieganie, które łączy się nierozerwalnie z ideą upowszechniania zdrowego stylu życia oraz aktywizacją lokalnych społeczności. Organizacja imprez biegowych przyczynia się ponadto nie tylko do integracji różnych środowisk (tutaj zarówno środowiska akademickiego, mieszkańców miasta Częstochowy oraz biegaczy – amatorów z sąsiednich miast), lecz także do promocji miejsca, w którym organizowany jest bieg. Niezwykle ważnym elementem imprezy biegowej (zawodów), integrującym uczestników oraz publiczność, jest idea, która przyświeca organizacji imprezy, bowiem łączy się ona nie tylko z promocją uczelni, miasta Częstochowy, lecz przede wszystkim zbiórką pieniędzy na cele charytatywne związane ze wsparciem niepełnosprawnych studentów Politechniki Częstochowskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przyjmowanie wpisowego oraz przygotowanie regulaminu imprezy biegowej3 500 zł
2Pomiar czasu dla 149 uczestników biegu3 000 zł
3Techniczne zabezpieczenie terenu biegu 3 000 zł
4Organizacja i praca pracowników biura zawodów na miejscu imprezy2 000 zł
5Zakup medali i kubków pamiątkowych dla uczestników biegu5 000 zł
6Zakup 18 statuetek dla zwycięzców 1,2 i 3 miejsca w kategorii kobiety/mężczyźni (Najszybsza inżynierka/Najszybszy inżynier) na dystansach: 3, 6 i 9 km1 200 zł
7Zakup napojów dla uczestników biegu500 zł
8Zakup koszulek z nadrukiem dla 149 uczestników biegu4 000 zł
Łącznie: 22 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, zweryfikowana przez Wydział KPS. Opinia MOSiR: możliwość przeprowadzenia zawodów na obiekcie Parku Wypoczynkowego Lisiniec po wcześniejszych uzgodnieniach z kierownikiem obiektu.