Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 937

937. Teatralne Podwórko


Lokalizacja

Podwórka w II Al. NMP - proponowane miejsca - Al. NMP 37 i Al. NMP 32

Skrócony opis

Projekt zakłada zaproszenie teatrów niezależnych z Polski i prezentację zespołów teatralnych z Częstochowy. Spotkajmy się w teatrze w przestrzeni starych murów.

Opis zadania

Teatralne Podwórko to projekt adresowany do wszystkich. Spektakle będą dostępne również dla osób z niepełnosprawnościami. Podwórka w II Al. NMP mają specyficzny klimat sprzyjający prezentacji sztuki teatralnej (duża odległość od ulicy, otoczenie budynkami z trzech stron, powoduje, że jest tam cicho i kameralnie). Organizacja spektakli nie będzie stwarzać większych problemów natury technicznej (m.in. dostęp do prądu).
  
Projekt ma charakter kulturalny, ale także integracyjny i edukacyjny. Zakłada ofertę spektakli zarówno dla widzów dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Cykl odbywałby się w sezonie plenerowym (maj-lipiec). W przypadku utrzymywania się stanu epidemii spektakle byłyby oczywiście organizowane z zachowaniem zasad społecznego dystansu.  

Realizacja projektu służyłaby promocji sztuki teatralnej i swoistej „duchowej” rewitalizacji uczestników spotkań, w czasach dużej społecznej polaryzacji oraz panowania kultury popularnej niskich lotów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nagłośnienie, oświetlenie spektakli, zapewnienie sceny18 000 zł
2Noclegi dla zespołów teatralnych przyjezdnych3 000 zł
3Gaże dla zespołów/aktorów 25 000 zł
4Przygotowanie widowni, catering, promocja, inne koszty organizacyjne6 000 zł
Łącznie: 52 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.