Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 939

939. Warsztaty Kobiet z Inicjatywą


Lokalizacja

Focha 19/21, 42-217 Częstochowa

Skrócony opis

Warsztaty Kobiet z Inicjatywą stanowią cykl spotkań o charakterze edukacyjnym dla kobiet w wieku powyżej 18 roku życia, które z uwagi na swój wiek, status majątkowy, niepełnosprawności bądź braki w wykształceniu, braki kompetencyjne, czują się wykluczone społecznie. Warsztaty są ukierunkowane na szeroko pojęty rozwój personalny skoncentrowany na wyzwoleniu wewnętrznego potencjału.

Opis zadania

Warsztaty Kobiet z Inicjatywą stanowią cykl spotkań o charakterze edukacyjnym dla kobiet w wieku powyżej 18 roku życia, które z uwagi na swój wiek, status majątkowy, niepełnosprawności bądź braki w wykształceniu, braki kompetencyjne, czują się wykluczone społecznie. Warsztaty są ukierunkowane na szeroko pojęty rozwój personalny skoncentrowany na wyzwoleniu wewnętrznego potencjału.
W ramach warsztatów Kobiet z Inicjatywą uczestniczki poznają swoje mocne i słabe strony oraz nauczą technik ich wzmacniania w kontekście istniejących zagrożeń i szans zarówno na lokalnym rynku pracy, rynku edukacyjnym, jak i szans na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Uczestniczki będą miały okazję spotkać się z przedstawicielkami samorządu lokalnego, kobietami biznesu, sportu oraz kultury w celu zapoznania się z życiorysami, które pomogą im dostrzec wewnętrzny potencjał w kontekście doświadczeń innych kobiet.
Warsztaty stanowią nie tylko działanie o charakterze edukacyjnym, lecz także integrującym kobiety z różnych środowisk, budując tym samym możliwości rozwoju dla różnego typu inicjatyw społecznych oraz tworząc podatny grunt do rozwoju organizacji społecznych.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak.