Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 942

942. Teren rekreacyjny przy korytarzu północnym


Lokalizacja

Niezagospodarowany grunt pomiędzy Aleją Marszałkowską a ul. Stanisława Sojczyńskiego - Warszyca.

Skrócony opis

Budowa placu zabaw i siłowni na powietrzu na terenach miejskich pomiędzy korzytarzem północnym a ul. Sojczyńskiego-Warszyca.

Opis zadania

Projekt pozwoli mieszkańcom okolicy ulicy Brata Alberta spędzać czas z dziećmi na ogólnodostępnym, przystosowanym i bezpiecznym terenie. Projekt ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi dzieci, zabawie poza ogrodami domów, socjalizacji a także być okazją do zabawy wielopokoleniowej.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

30000

W wycenie uwzględniono również nasadzenia zieleni, w tym także pasa izolującego plac od wpływu ruchu ulicznego. Uwaga przez działki przebiegają dwie linie wysokiego napięcia.