Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 943

943. Bezpieczna szkoła, bezpieczna dzielnica – montaż szafek do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych sposobem na redukcje zagrożenia epidemiologiczne


Lokalizacja

ul. Rozdolna 5 Dz Nr Ewid.2/8 Obr 200

Skrócony opis

Przedmiotem zadania  jest zakup modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć otwartych na terenie placówki tj. spotkania, szkolenia, warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne organizowane przez DOSL Mirów, Stowarzyszenie  PODAJ DALEJ, KS Jurajskie Wilki, 29 GZ Mirowskie Chochliki i redukcje zagrożenia epidemiologicznego w dzielnicy.

Opis zadania

Przedmiotem zadania  jest zakup i dostawa  oraz montaż skrytkowo – ubraniowych modułów szafkowych dla uczniów, rodziców i seniorów korzystających z pomieszczeń szkolnych w ramach zajęć oferowanych na terenie placówki takich jak: spotkania, szkolenia, warsztaty i zajęcia sportowo – rekreacyjne organizowane przez Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej  Mirów i Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym PODAJ DALEJ, mecze, zawody oraz cykliczne treningi dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Klubie Sportowym Jurajskie Wilki, zuchów z 29 Gromady Zuchowej Mirowskie Chochliki oraz gromad zuchowych z Hufca ZHP Częstochowa, dzieci i młodzież z Koła Krajoznawczo -Turystycznego „Wędrowniczek”  i innych szkolnych klubów PPTK, spotkań społeczności lokalnej Rady Dzielnicy Mirów.
Wnioskowane zadanie pozwoli na przyporządkowanie i oznaczenie miejsca pozostawiania przez każdego użytkownika jego osobistych przyborów i rzeczy oraz zabezpieczenia odzieży i obuwia. Zamykane szafki gwarantują prywatność, uczą odpowiedzialności i zabezpieczają przed ewentualną kradzieżą. Wpłyną na poprawię estetyki szatni, korytarzy i udrożnią ciąg komunikacyjny. Ułatwią dezynfekcję przestrzeni wspólnych  tych pomieszczeń. Zadanie  zakłada wyłączenie 10 % - 15 % szafek z użytku społeczności szkoły i przeznaczenie ich wyłącznie dla osób z zewnątrz. Realizacja zadania wpłynie w istotny sposób na redukcje zagrożenia epidemiologicznego . Wpisze się również w program profilaktyki zdrowotnej, zapobiegając częściowo schorzeniom i chorobom kręgosłupa wieku dorosłego. Dzieciom rodzicom i seniorom zapewni komfort , bezpieczeństwo i higienę podczas zajęć i  poprawi zasady  bezpieczeństwa  i poziom sanitarno – epidemiologiczny osób  korzystających z pomieszczeń szkolnych.
Szafki wyposażone i wykonane z następujących materiałów:
1.wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm,
2.malowana metodą proszkową: korpus szary, fronty: niebieskie, żółte, zielone, czerwone,
3.drzwi: wyposażone w dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające wyłamanie oraz wyposażone w otwory wentylacyjne i wizytownik
4.zamykane unikalnym zamkiem z kodem szyfrowym, Master Key - klucz dyrektorski, uniwersalny, umożliwiający otwarcie każdej szafki
5.wewnątrz szafki w zależności od rodzaju wyposażone w: półkę  do przechowywania, drążek, haczyki na ubrania
Szafki spełniają wymagania norm i obowiązujących przepisów przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
117 modułów szafek 12-skrytkowych25 500 zł
249 modułów szafek 6-skrytkowych73 500 zł
Łącznie: 99 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1 000 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.