Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 946

946. Ustawienie lustra drogowego u zbiegu ulic Bialskiej i Mościckiego


Lokalizacja

ulica Bialska, działka nr ewid. 38/168, obręb 82

Skrócony opis

Ustawienie lustra drogowego w miejscu ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Bialskiej i Mościckiego.

Opis zadania

Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Bialskiej i Mościckiego ma celu znaczną poprawę widoczności z prawej strony dla samochodów wyjeżdżających z ulicy Bialskiej. W chwili obecnej widoczność jest na tyle ograniczona, że często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

Pozytywnie. Wniosek 927 także wnosi o lustro w tym samym miejscu. Ponadto lustra drogowe są rozwiązaniem posiadającym wiele wad i często mogą stwarzać większe zagrożenie niż ograniczona widoczność. Lustra wypukłe zmniejszają rzeczywisty wymiar zbliżającego się pojazdu.