Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 949

949. WODA i ZIELEŃ w centrum miasta nad rzeką


Lokalizacja

Al. Bohaterów Monte Casino i Piastowska przy wiadukcie działki 27/3; 24/3 i 33

Skrócony opis

Zadanie polega na usunięciu dzikich zarośli, wykoszenie od lat nie koszonych traw, usuniecie zalegających śmieci i cięcie pielęgnacyjne dużych drzew. Działanie to otworzy widok na zielone nadrzeczne otoczenie i odnowiony dworzec PKP Stradom. Tak uporządkowany teren może być  terenem zieleni urządzonej  i przybliżyć centrum miasta do Stradomia poprzez przyszłą pieszo-rowerową kładkę nad Stradomką

Opis zadania

Z dwóch stron wiaduktu przy rzece Stradomka znajdują się urokliwe miejsca nadające się idealnie na zagospodarowanie na użyteczne tereny zielone nad rzeką, a w przyszłości na małą retencje wody i tymczasowy zbiornik jako amortyzator deszczówki z dzielnicy przed przekierowaniem wody  do rzek. W samym środku miasta jest teren o powierzchni łącznej ok. 0,8 ha. porośnięty  różnymi drzewami i dzikimi zaroślami, które ukrywają rzeczywiste walory otoczenia i skrywające zalegające od lat śmieci i różne odpady.
Zadanie polega na usunięciu dzikich zarośli, wykoszenie od lat nie koszonych traw, usuniecie zalegających śmieci i cięcie pielęgnacyjne dużych drzew. Działanie to otworzy widok na zielone nadrzeczne otoczenie i odnowiony dworzec PKP Stradom. Tak uporządkowany teren mógłby być w  przyszłości zaczątkiem terenów zieleni urządzonej tak potrzebnej w centrum Częstochowy i w dodatku zgodnie z ostatnio uchwalonym studium rozwoju miasta Częstochowy. Dodatkowo mogło by to wzmóc dążenie mieszkańców tej części miasta aby przybliżyć centrum miasta do Stradomia poprzez pieszo-rowerową kładkę nad Stradomka, przedłużonym tunelem z drugiego peronu dworca , łącząc nowo wykonane Centrum Przesiadkowe dworca PKP Stradom

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

6200