Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 955

955. Wykonanie progu zwalniających na ulicy Kopalnianej


Lokalizacja

Ulica Kopalniana

Skrócony opis

Wykonanie progu zwalniającego na całej szerokości ulicy Kopalnianej na wysokości wjazdu na stadion drużyny Płomień Częstochowa.

Opis zadania

Wykonanie progu zwalniającego na całej szerokości ulicy Kopalnianej na wysokości wjazdu na stadion drużyny Płomień Częstochowa.
Odcinek ulicy Kopalnianej od ulicy Lakowej do ulicy Leśnej jest odcinkiem prostym, bez zakrętów co powoduje, że kierowcy pokonują tą trasę notorycznie przekraczając dozwoloną prędkość . Na ulicy Kopalnianej dodatkowo nie ma chodnika, ani żadnej części drogi wydzielonej dla pieszych. Generuje to olbrzymie zagrożenie dla osób poruszających się po tej drodze. Niejednokrotnie w ostatnich latach dochodziło do wielu tragicznych wypadków z udziałem pieszych. Osób korzystających z tej drogi jest bardzo wiele (w tym znaczna część dzieci i młodzieży). Wzdłuż ulicy Kopalnianej poruszają się osoby z ulicy Lakowej, i bloków przy ulicy Kopalnianej (m.in.dzieci idące do szkoły), z ulic prostopadłych do niej, wychodzący z ogrodów działkowych, ze stadionu Płomienia Częstochowa (dzieci z kilku trenujących tam grup), z przychodni lekarskiej i wielu innych.
Wykonanie w/w progów zwalniających przyczyni się zapewne do poprawy bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej ruchliwej drogi oraz może przyczynić się w przyszłości do zminimalizowania lub uniknięcia tragedii, która mogłaby się wydarzyć na wspomnianej drodze.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

160

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
UWAGA!!!
Wykonanie wyspowego progu zwalniającego jest możliwe z zachowaniem odległości min. 25m od konstrukcji nośnych budynków tj. pomiędzy posesja o numerze 4 a 15