Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 956

956. Poprawa warunków szkoleniowych klubu Święci Częstochowa


Lokalizacja

Miejski Stadion Lekkoatletyczny
ul. Dąbrowskiego 58/64

Skrócony opis

Realizacja tego zadania ma objąć zakup sprzętu sportowego, pozwalającego na poprawę warunków szkoleniowych w klubie futbolu amerykańskiego Święci Częstochowa. Nowoczesne i dedykowane futbolowi narzędzia treningowe, pomogą osiągnąć Częstochowskiej drużynie dobry wynik w sezonie 2021.

Opis zadania

Jako pierwszy i do tej pory jedyny klub sportowy Święci Częstochowa reprezentuję miasto w rozgrywkach pierwszej ligi futbolu amerykańskiego. Zakup sprzętu dedykowanego do uprawiania futbolu jest szansą na poprawę warunków treningowych, co odzwierciedli się w wynikach sportowych klubu. Sprzęt posłuży trenowaniu drużyny juniorów oraz seniorów na jeszcze wyższym poziomie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu sportowego25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania określona przez wnioskodawcę, ilość i rodzaj sprzętu będzie należało ustalić w momencie realizacji wniosku. Zgoda Klubu Sportowego Święci Częstochowa