Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 957

957. Budowa placu street workoutu.


Lokalizacja

ul.Morenowej Dz Nr 10/3 obręb 140.

Skrócony opis

Stworzenie darmowego miejsca rekreacji i sportu przeznaczonego dla mieszkańców bez względu na płeć i wiek, promując tym samym zdrowy tryb życia, zapewniając możliwość aktywnego spędzania czasu. Street Workout to ćwiczenia o charakterze siłowym, które zazwyczaj opierają się na aktywności fizycznej, w której do treningu wykorzystuje się masę własnego ciała

Opis zadania

Budowa placu do uprawiania street workoutu na działce miejskiej nr 10/3 obręb 140. przy ulic Morenowej obok placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej. Stworzenie darmowego miejsca rekreacji i sportu przeznaczonego dla mieszkańców bez względu na płeć i wiek, promując tym samym zdrowy tryb życia, zapewniając możliwość aktywnego spędzania czasu. Street Workout to ćwiczenia o charakterze siłowym, które zazwyczaj opierają się na aktywności fizycznej, w której do treningu wykorzystuje się masę własnego ciała Wnioskowany mały zestaw urządzeń do ćwiczeń to min: kółka gimnastyczne słup z drabinką, drabinka pionowa, wysokie i niskie poręcze równoległe, drążek, drążki, itp. W ramach przedmiotowego zamierzenia w celu pogodzenia z dotychczasowym sposobem użytkowania terenu wypoczynku i rekreacji istniejące elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci stanowić będą uzupełnieniem  dla planowanego placu w zakresie miejsc do wypoczynku spotkań lub obserwacji ćwiczących.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Plac street Workuto – mały 50 400 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.