Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 967

967. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście.


Lokalizacja

Śląska 11/13

Skrócony opis

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście. Wzbogaćmy skrzydlatą faunę centrum miasta o pożyteczne, barwne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 30 profesjonalnych BUDEK LĘGOWYCH dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe.Takie gatunki to np. bogatka,modraszka, wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, muchołówka.  

Opis zadania

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Śródmieście. Wzbogaćmy skrzydlatą faunę centrum miasta o pożyteczne, barwne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 30 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np. bogatka,modraszka, sikora uboga, wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, jerzyk , muchołówka i inne. Cele projektu: wzbogacenie i wzrost różnorodności ptasiej fauny, ożywienie miejskiej przestrzeni, pośrednio - zwalczanie uciążliwych owadów, walory poznawcze, edukacyjne, estetyczne. Lokalizacje - skwery i parki, np. Skwer Solidarności,rejon UM, okolice BWA  Szczegóły zakupu i montażu - do konsultacji z ornitologiem lub np. OTOP ( Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Projekt nie generuje istotnych kosztów na przyszłość (a wiadomo że każdy element miejskiej infrastruktury  - nawet znak drogowy -  generuje jakieś koszty).
Projekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Remonty i czyszczenia budek - 400zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydział OŚR opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zadania.