zadanie nr 974

974. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Zawodzie - Dąbie


Lokalizacja

PARK NARUTOWICZA

Skrócony opis

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Zawodzie Dąbie . Wzbogaćmy skrzydlatą faunę  miasta o pożyteczne, barwne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 25 profesjonalnych BUDEK LĘGOWYCH dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np. bogatka,modraszka, wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, rud

Opis zadania

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach zielonej dzielnicy Zawodzie Dabie . Wzbogaćmy skrzydlatą faunę centrum miasta o pożyteczne, barwne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 25 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np. bogatka,modraszka, wróbel, szpak, sikora uboga, mazurek, kowalik, kopciuszek, jerzyk , muchołówka i inne. Cele projektu: wzbogacenie i wzrost różnorodności ptasiej fauny, ożywienie miejskiej przestrzeni, pośrednio - zwalczanie uciążliwych owadów, walory poznawcze, edukacyjne i  estetyczne. Lokalizacje - skwery i parki, np. rejony nadwarciańskie, PARK NARUTOWICZA i in. Szczegóły zakupu i montażu - do konsultacji z ornitologiem lub np. OTOP ( Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Projekt nie generuje istotnych kosztów na przyszłość (a wiadomo że każdy element miejskiej infrastruktury  - nawet słupek drogowy -  generuje jakieś koszty na przyszłość). Projekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Remonty i czyszczenia budek - 300zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydział OŚR opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zadania.