Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 981

981. Klomb Anna


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29 od strony torów tramwajowych

Skrócony opis

nasadzenie rosarium (kwietnego zakątka składającego się z kwiatów róż) przed blokiem przy Alei Niepodległości 29 (podobnego do tego które zostało zrealizowane w ubiegłym roku, ale ponieważ ten blok jest długi, a zadanie świetnie wpisało się w miejski krajobraz warto je powtórzyć ! )

Opis zadania

teren przed tym blokiem jest wyjątkowo zaniedbany, same łopiany (taki rym częstochowski mi wyszedł)
mieszkańcy mają ruch samochodowy po jednej i po drugiej stronie bloku,
ukwiecenie tego zakątka umiliłoby życie nie tylko mieszkańcom

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

625

Wniosek obejmuje działkę nr: 26/13 obręb 314, będącą własnością Gminy Miasta Częstochowy w trwałym zarządzie MZDiT stanowiącą pas drogowy oraz działki nr nr 100/33 i 100/37 obręb 282 stanowiące własność Skarbu Państwa stanowiące pas drogowy.
Brak jest możliwości realizacji zadania na działce 176/2 obręb 304 która jest wyłączona dla zadań inwestycyjnych w VII edycji BO na 2021 r., z uwagi na realizację zadań wybranych w zeszłej edycji z § 5 ust. 2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): „zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;)”.