zadanie nr 995

995. Kino na Leżakach Stradom!


Lokalizacja

Działka 246401_1.0293.27/13

Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji wydarzenia w innym ogólnodostępnym miejscu na terenie dzielnicy.

Skrócony opis

Kino na leżakach już od jakiegoś czasu wkradło się w serca częstochowianek i częstochowian, zaprośmy je ponownie do naszego miasta w 2021 r.!

Opis zadania

Leżaki pod gołym niebem, ogromny ekran, ciekawy film oraz przyjemne letnie temperatury - to jedne z największych zalet senasów filmowych Kina na Leżakach. W związku z zagrożeniem epidemicznym w 2020 r. niestety nie mogliśmy uczestniczyć w tego typu atrakcjach, nadróbmy zatem w kolejnym roku.

Podobnie jak w latach poprzednich chcielibyśmy urozmaicić seans filmowy o odbywający się wcześniej piknik integracyjny podczas którego będzie można skorzystać z bezpłatnego poczęstunku, animacji dla dzieci, malowania twarzy a także wykonać badania i cieszyć się z muzyki towarzyszącej atrakcjom.

Kino na Leżakach sprzyja integracji oraz zmniejszaniu poczucia wykluczenia społecznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem ekranu, zapewnienie bezpieczeństwa, organizacja pikniku (poczęstunek, animacje i materiały niezbędne do ich przeprowadzenia) oraz prawa autorskie14 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany.