zadanie nr 996

996. ŚCIANA drewniana pokryta farbą fotokatalityczną antywirusową i antysmogową , schody , lampy- mini park ul.LECHONIA


Lokalizacja

Mini park wzdłuz Ul.Lechonia

Skrócony opis

ŚCIANA drewniana dł 20m x 3m pokryta farbafotokatalityczną , z wzorem  drzewa ,roślinność , schody  na skarpie ( str. Płn parku mini na Lechonia ) oraz lampy  z fotowoltanika świecące noca wzdluż istniejącej alejki parku

Opis zadania

Poprawa estetyki  , zdrowia , bezpieczeństwa mieszkańców

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt6 000 zł
2Wykonanie50 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Zwiększono kwotę na wykonanie wszystkich elementów zadania. Realizacja projektu skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na konserwację, a także na ponoszenie kosztów niezbędnych napraw.