Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 998

998. rabatka berberysów


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29

Skrócony opis

zadanie polega na nasadzeniu wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29 od strony linii tramwajowej berberysów o polu około 9 metrów kwadratowych

Opis zadania

teren przed tym blokiem jest wyjątkowo zaniedbany, same łopiany
mieszkańcy mają ruch samochodowy po jednej i po drugiej stronie bloku,
ukwiecenie tego zakątka umiliłoby życie nie tylko mieszkańcom

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

225

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wniosek obejmuje działkę nr: 26/13 obręb 314, będącą własnością Gminy Miasta Częstochowy w trwałym zarządzie MZDiT stanowiącą pas drogowy oraz działki nr nr 100/33 i 100/37 obręb 282 stanowiące własność Skarbu Państwa stanowiącą pas drogowy Brak MPZP, SUiKZP – zabudowa mieszk. wielorodzinna , Wymagana zgoda MZDiT i Wydz. OŚR. Brak jest możliwości realizacji zadania na działce 176/2 obręb 304 która jest wyłączona dla zadań inwestycyjnych w VII edycji BO na 2021 r., z uwagi na realizację zadań wybranych w zeszłej edycji z § 5 ust. 2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): „zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;)”.