zadanie nr 998

998. rabatka berberysów


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29

Skrócony opis

zadanie polega na nasadzeniu wzdłuż bloku przy Alei Niepodległości 29 od strony linii tramwajowej berberysów o polu około 9 metrów kwadratowych

Opis zadania

teren przed tym blokiem jest wyjątkowo zaniedbany, same łopiany
mieszkańcy mają ruch samochodowy po jednej i po drugiej stronie bloku,
ukwiecenie tego zakątka umiliłoby życie nie tylko mieszkańcom

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

225

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wniosek obejmuje działkę nr: 26/13 obręb 314, będącą własnością Gminy Miasta Częstochowy w trwałym zarządzie MZDiT stanowiącą pas drogowy oraz działki nr nr 100/33 i 100/37 obręb 282 stanowiące własność Skarbu Państwa stanowiącą pas drogowy Brak MPZP, SUiKZP – zabudowa mieszk. wielorodzinna , Wymagana zgoda MZDiT i Wydz. OŚR. Brak jest możliwości realizacji zadania na działce 176/2 obręb 304 która jest wyłączona dla zadań inwestycyjnych w VII edycji BO na 2021 r., z uwagi na realizację zadań wybranych w zeszłej edycji z § 5 ust. 2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): „zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;)”.