Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1002

1002. nasadzenie szczepionych na pniu różowej akacji robini wzdłuż Alei Niepodległości 29


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29 po stronie torów tramwajowych

Skrócony opis

przed blokiem przy Alei Niepodległości 29 rosły kiedyś szczepione migdałki, niektóre z nich umarzły a zaczęły rozwijać się śliwy na których zostały zaszczepione,
zadanie polega na nasadzeniu szpaleru dziesięciu sztuk szczepionych na pniu różowej akacji robinii w miejscu usuniętych dzikich śliw

Opis zadania

teren przed tym blokiem jest wyjątkowo zaniedbany, same łopiany
mieszkańcy mają ruch samochodowy po jednej i po drugiej stronie bloku,
ukwiecenie tego zakątka umiliłoby życie nie tylko mieszkańcom

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

500

Wniosek obejmuje działki nr: 100/33, 100/35, 100/37 w obrębie 282 będące własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z ISDP stanowi pas drogi publicznej – wymagana opinia MZDiT, BIR. Wymagana opinia Wydziału OŚR. Brak MPZP, SUiKZP – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Brak jest możliwości realizacji zadania na działce 176/2 obręb 304 która jest wyłączona z BO zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 9 litera a uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): „zadanie musi być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nie przeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel (dotyczy zadania inwestycyjnego)”