Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1005

1005. rosarium Antoni


Lokalizacja

Aleja Niepodległości 29 od strony torów tramwajowych

Skrócony opis

nasadzenie pola róż wielkości 25 metrów kwadratowych

Opis zadania

nasadzenie róż przed blokiem Alei Niepodległości 29
teren przed tym blokiem jest wyjątkowo zaniedbany, same łopiany  
mieszkańcy mają ruch samochodowy po jednej i po drugiej stronie bloku,
ukwiecenie tego zakątka umiliłoby życie nie tylko mieszkańcom

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

625

Wniosek obejmuje działkę nr: 26/13 obręb 314, będącą własnością Gminy Miasta Częstochowy w trwałym zarządzie MZDiT stanowiącą pas drogowy oraz działkę nr 100/33 obręb 282 stanowiącą własność Skarbu Państwa stanowiącą pas drogowy Brak MPZP, SUiKZP – zabudowa mieszk. wielorodzinna , Wymagana zgoda MZDiT i Wydz. OŚR. Brak jest możliwości realizacji zadania na działce 176/2 obręb 304 która jest wyłączona dla zadań inwestycyjnych w VII edycji BO na 2021 r., z uwagi na realizację zadań wybranych w zeszłej edycji z § 5 ust. 2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): „zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;)”.