Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1008

1008. Mini park gwiezdna teren ul. AK/Dekabrystów /Gwiezdna 13


Lokalizacja

Mini park róg Ak/Dekabrystów/ Gwiezdna 13

Skrócony opis

Mini pak róg ul. Ak/ Dekabrystów  z roślinnością  , drzewa ,  krzewy, lampy , rzeżba świecąca,   ogrodzenie

Opis zadania

Poprawa estetyki  , zdrowia , bezpieczeństwa mieszkańców

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt6 000 zł
2Wykonanie50 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

18000,00 ZŁ

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania. Zespół ds Estetyki Miasta na posiedzeniu w dniu 08.10.2020 r. zapoznał się z wnioskiem. Zespól akceptuje proponowane zadanie z uwagą-teren parku powinien być ogólnodostępny- bez ogrodzenia. Należy ograniczyć realizację do zieleni, ławek, koszy bez elementu przestrzennego.