zadanie nr 1009

1009. Brakujący fragment chodnika przy nowym placu zabaw - ul. Kontkiewicza


Lokalizacja

Kontkiewicza 4A

Skrócony opis

Projekt zadania polega na wybudowaniu brakującego obecnie fragmentu chodnika łączącego odnogę ul. Kontkiewicza (pomiędzy blokami nr 4 i 4A) oraz nowo wybudowany chodnik przy placu zabaw.

Opis zadania

Projekt zadania polega na wybudowaniu brakującego obecnie fragmentu chodnika łączącego odnogę ul. Kontkiewicza (pomiędzy blokami nr 4 i 4A) oraz nowo wybudowany chodnik przy placu zabaw.

Na ten moment mieszkańcy okolicznych bloków muszą przedzierać się przez wydeptany w trawie metrowy fragment ścieżki (podczas opadów deszczu potrafią się tam robić spore kałuże), a wystarczyłoby wybrukować ten niewielki fragment podobną kostką jak przy placu zabaw.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania.