zadanie nr 581

581. „AS” – Aktywne Społeczeństwo – doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach:Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy-Aniołów


Lokalizacja

Błeszno (ul. Załogi, działki nr 73/7, 73/15, 73/13, obręb 394), Brzeziny (ul. Wirażowa działka nr 245/6, obręb 422), Raków (al. Pokoju 15/17, działki nr 21/11 i nr 114/2 obręb 305), Stare Miasto (ul. Warszawska 142/152, działka nr 46/2 obręb 47), Stradom (działka 7/2 obręb 245), Wyczerpy-Aniołów (ul. Fertnera, działka nr 179/1 obręb 62)

Postęp realizacji

5 placów zrealizowano, jeden w trakcie realizacji – w dzielnicy Błeszno. Z uwagi na sytuację epidemiczną i trudności z tym związane firma wystąpiła o przedłużenie terminu do 30.04.2021 r.

Zweryfikowany pozytywnie