zadanie nr 477

477. Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Częstochowie – Kuźnica Marianowa


Lokalizacja

OSP Kuźnica Marianowa, ul. Zdrowa 80/82

Zweryfikowany pozytywnie