zadanie nr 161

161. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia sportowe na stadionie przy ulicy Kopalnianej w dzielnicy Dźbów


Lokalizacja

ul. Kopalniana 4a

Zweryfikowany pozytywnie