zadanie nr 629

629. Wyposażenie bibliotek osiedlowych w drukarkę i kserokopiarkę dla mieszkańców


Lokalizacja

W projekcie zadania podano Filie nr 1, 6, 7, 10, 20, 23 oraz Filię Muzyczną. Na etapie realizacji podpisano kartę zmian: Filie nr 3, 7, 9, 23

Zweryfikowany pozytywnie