Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 22

22. Oczyszczenie miasta z zakazów wyprowadzania psów w parkach miejskich, które są niezgodne z orzecznictwem NSA


Lokalizacja

na terenie miasta

Postęp realizacji

Tabliczki zostały usunięte jeszcze przed wynikami BO, w ramach bieżącej działalności Wydziału OŚR.

Zweryfikowany pozytywnie