zadanie nr 569

569. Światła aktywne w nocy


Lokalizacja

skrzyżowanie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Jagiellońskiej

Zweryfikowany pozytywnie